Yhteystiedot

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy
Unioninkatu 14
00130 Helsinki
P. 0400 802 896

   Säännöt             Puupakkausvaliokunta   Puupakkauskeskukset       Luvat ja lisenssit   FI-2002 Palaute

 
FI-2002Puupakkausjärjestelmä

Suomen Kaupan Liitto ry (SK), Elinkeinoelämän Keskusliitto ry (EK), sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry suosittelevat FI-2002 puupakkausjärjestelmän käyttöä sekä tämän toteamista kaikissa niissä kauppasopimuksissa ja kauppaehdoissa, joissa järjestelmän mukaisten puupakkausten käyttö tulee kysymykseen.

Järjestelmän päämäärät
Järjestelmällä pyritään puupakkausten tehokkaaseen ja sujuvaan käyttöön sekä taloudelliseen ja tasapuoliseen toimintaan. Järjestelmässä voidaan käsitellä erilaisia puupakkaustyyppejä. Järjestelmä palvelee kaikkia halukkaita puupakkausten käyttäjiä. Järjestelmä mukautuu ympäristölainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseen, esimerkiksi tilastointi ja tiedottaminen.

Järjestelmän säännöt
FI-2002 puupakkausjärjestelmän säännöt korvaavat FI-2002 kuormalavajärjestelmän 1.5.2002 alkaen voimaan astuneet säännöt.

Hallinnointivaltuutus
Suosittelijat valtuuttavat Puukkausten kierrätys PPK Oy:n, jäljempänä PPK Oy:n hallinnoimaan ja ylläpitämään FI-2002 Puupakkausjärjestelmää Suomessa. Valtuutus on voimassa toistaiseksi ja on osapuolten taholta irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.