Yhteystiedot

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy
Unioninkatu 14
00130 Helsinki
P. 0400 802 896

Yhtiö Tuottajavastuu Puupakkausjätteen kierrätys Vastaanottopisteet Tilastot

 

Tuottajavastuun määritelmä

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvän jätteen uudelleenkäytön, kierrättämisen, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä tästä aiheutuvien kustannusten kattamisesta.

 

Jätehuollon tuottajavastuu

  • Tuottaja on velvollinen edistämään tuotteen uudelleenkäyttöä sekä järjestämään jätteenä käytöstä poistettavan tuotteen tai sen osan uudelleenkäytön, kierrättämisen ja muun hyödyntämisen sekä huolehtimaan siitä aiheutuvista kustannuksista
  • Tuottajavastuu voi koskea omia tuotteita ja markkinaosuutta vastaavaa osuutta kaikista tuotteista riippumatta markkinoille luovuttamisen ajankohdasta.


Pakkaaja on tuottaja

  • Tuottaja on pakkaaja ja pakatun tuotteen maahantuoja (myös omaan käyttöön tuotteita maahantuova yritys), jolla yli miljoonan euron liikevaihto.
  • Pakkausalan tuottajan määritelmä poikkeaa muista tuottajavastuualoista.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:öön (aikaisemmin Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) rekisteröityneet yritykset.