Yhteystiedot

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy
Unioninkatu 14
00130 Helsinki
P. 0400 802 896

Yhtiö Tuottajavastuu Puupakkausjätteen kierrätys Vastaanottopisteet Tilastot     


Puupakkausten Kierrätys PPK Oy

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy on perustettu vuonna 2005.Yhtiön toimialana on voimassa olevan jätelain ja siihen liittyvän valtioneuvoston päätöksen sekä asetuksen tuottajayhteisölle määritellyt tehtävät. Yhtiö huolehtii ja vastaa puupakkausten kierrätyksestä ja hyötykäytöstä Suomessa siten kuin niistä laissa ja säädöksissä pakkausalan taloudellisille toimijoille yhteisvastuullisesti määrätään.   

    


 Osakkeenomistajat

                      
                

 Earthpac Oy

 www.earth-pac.com 

 

 Elintarviketeollisuusliitto ry  

 www.etl.fi

 Lakan Betoni Oy

 www.lakka.fi

 Olavi Räsänen Oy

 www.or-group.fi

 Paperinkeräys Oy

 www.paperinkerays.fi 

 Paroc Oy

 www.paroc.fi

 

 Puusepänteollisuus ry

 www.puusepanteollisuus.fi 

 

 Päivittäistavarakauppa ry

 www.pty.fi

 

 RaSi ry

 www.rasi.fi

 

 Rudus Oy

 www.rudus.fi

 

 Saint-Gbain Rakennustuotteet Oy  
 / Weber

 www.saint-gobainrakennustuotteet.fi 

 Wienerberger Oy Ab

 www.wienerberger.fi