Pakkausten tuottajavastuu Suomessa

Yrityksillä, jotka pakkaavat Suomessa tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomeen ja joiden liikevaihto on 1 M € tai enemmän, on lakisääteinen tuottajavastuu pakkauksistaan. Tuottajavastuullisella yrityksellä on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Laissa on myös säädetty tuottajien vastuulle valtakunnalliset tavoitteet ja vaatimukset pakkausten kierrätykselle ja uudelleenkäytölle, jotka on toteutettava Suomessa.

Tuottajavastuun hoitaminen

Yksinkertaisin tapa hoitaa tuottajavastuu on tehdä sopimus Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa. Yritykselle riittää, että se tekee yhden sopimuksen Ringin kanssa. Kun yritys liittyy Rinkiin, se siirtää tuottajavastuunsa pakkauksistaan pakkausalan tuottajayhteisöille.


Rinki ja tuottajayhteisöt järjestävät pakkausten kierrätyksen siten, että EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat tavoitteet pakkausten kierrätykselle saavutetaan Suomessa.


Katso täältä lista Rinki Oy:hyn liittyneistä yrityksistä.

Lisätietoja pakkausten tuottajavastuusta löytyy osoitteesta www.rinkiin.fi.

Yhteystietomme

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy

 

Postiosoite

Siltasaarenkatu 12 A

 005300 Helsinki

 

Käyntiosoite

Siltasaarenkatu 12 A

 00530 Helsinki

 

040 080 2896

jukka.ala-viikari@puupakkauskierratys.fi

*Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse